Služby

 

Právní služby poskytujeme v celém spektru platného práva na území České republiky, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám.

 

Specializujeme se zejména na

-          právo občanské

  • vztahy k nemovitostem, bytové právo, smlouvy
  • vymáhání pohledávek, včetně výkonu rozhodnutí a exekuce
  • náhrady škody

-          právo rodinné

  • rozvody a s tím související vypořádání společného jmění manželů
  • péče o nezletilé – svěření do péče, výživné,

-          právo obchodní

  • činnost související s obchodními společnostmi - zakládání a rušení,   sepis či posouzení stanov, řízení valných hromad
  • obchodní závazkové vztahy – sepis či úprava smluv, vymáhání pohledávek, včetně výkonu rozhodnutí a exekuce, zastupování v insolvenčním řízení a při likvidaci společností

-          právo pracovní

 

V právu veřejném poskytujeme služby v oblasti práva správního a trestního.

 

Samozřejmostí je zpracovávání právních rozborů a návrhů řešení problematických situací ve všech oblastech námi poskytovaných služeb.

 

Snažíme se spory mezi stranami řešit především mediací a vedením účastníků ke smíru a nalezení co nejbližších stanovisek zúčastněných. Pokud se spor nepodaří vyřešit mimosoudně, zastupujeme klienty v řízeních před soudy, včetně soudů rozhodčích, i dalšími orgány veřejné moci. 

 

Kontakt

Advokátní kancelář Dvořák a partneři, s.r.o. Najdete nás na adrese:
Gorkého 502
Kladno
272 01
tel.: +420 312 247 515
mobil: +420 602 176 467
fax: +420 312 247 510
dvorak@akdvorak.cz